Tin gia ve kit xet nghiem troi day

Tin giả về kit xét nghiệm trỗi dậy

Trục dùng cho máy xay cafe Ø 1.8cm
190.000 ₫ Giảm còn 180.000đ
https://tinyurl.com/2c8kv23x

~ Gia công bằng vật liệu gang
♦ Lỗ trục motor Ø 18mm
π Có rảnh xoán ốc đưa cà phê
♣ Lưỡi gài giữ cốt quay
Ψ Đầu trục sử dụng viên bi thép