Ban dang gap kho khan gi ve viec lam

Bạn đang gặp khó khăn gì về việc làm?

Top Keyword:
1. r bdsp
2. camera xiaomi 360
3. xe kéo hàng
4. mapa covid
5. game mới

Top 20 Automotive Industry:
1. carview.co.jp
2. autozone.com
3. goo-net.com
4. rockauto.com
5. advanceautoparts.com
6. gasbuddy.com
7. exist.ru
8. oreillyauto.com
9. av.by
10. carsales.com.au
11. summitracing.com
12. cars.av.by
13. emex.ru
14. response.jp
15. partsgeek.com
16. copart.com
17. alldata.com
18. nissan.co.jp
19. nalog.gov.ru
20. discounttire.com
** beego.icu

Ban dang o vung xanh vang cam hay do theo

Bạn đang ở vùng xanh, vàng, cam hay đỏ theo phân loại mới của Bộ Y tế

Bạn đang ở vùng xanh, vàng, cam hay đỏ theo phân loại mới của Bộ Y tế - Ảnh 1.

Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

Theo chỉ dẫn tạm thời này, có 5 tiêu chí để phân loại cấp độ dịch, trong đó có 3 tiêu chí bắt buộc là số ca mắc mới/100.000 dân/1 tuần không bao gồm ca nhập cảnh, ca mắc trong cơ sở cách ly tập trung; Tỉ lệ đứa ở độ tuổi tiêm chủng được tiêm ít ra 1 liều vắc xin; Tỉnh, thành phố có kế hoạch thu dung, điều trị và đảm bảo số giường hồi sức cấp cứu.

Trong đó, 2 tiêu chí phân loại là tỉ lệ mắc và tiêm vắc xin:

Vùng xanh (cấp 1 – thường ngày mới): ở cấp xã hoặc phạm vi nhỏ hơn, số ca mắc dưới 20 ca/tuần, dưới 70% người trên 18 tuổi được tiêm ít ra 1 liều vắc xin.

Nếu số ca mắc từ dưới 20 đến 50 ca/tuần nhưng số người từ 18 tuổi đã tiêm ít ra 1 mũi vắc xin cũng xếp là vùng xanh.

Vùng vàng (cấp 2 – nguy cơ trung bình): số ca mắc từ 20-50 ca/tuần, tỉ lệ tiêm chủng dưới 70%

Vùng cam (cấp 3 – nguy cơ cao): số ca mắc 50-150 ca/tuần, tỉ lệ tiêm chủng dưới 70%. Nếu tỉ lệ tiêm chủng trên 70% xếp ở mức 2.

Vùng đỏ (cấp 4 – nguy cơ rất cao): số ca mắc trên 150 ca/tuần, tỉ lệ tiêm vắc xin dưới 70%. Nếu tỉ lệ tiêm vắc xin trên 70% xếp ở mức 3.

Bộ Y tế cho biết chỉ dẫn này thực hành theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới, các địa phương có thể điều chỉnh giảm hoặc tăng số ca mắc mới trong từng mức độ cho thích hợp tình hình thực tế.

2 tiêu chí số ca mắc và tỉ lệ tiêm chủng sử dụng để xếp loại mức độ dịch, nhưng nếu không đạt tiêu chí 3 về khả năng thu dung, điều trị bệnh nhân, số giường cấp cứu (ICU) thì không được giảm cấp độ dịch.

Đồng thời phải tăng 1 cấp độ dịch nếu không đạt yêu cầu trong tháng 10-2021 không đủ tối thiểu 80% người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, từ tháng 11-2021 chỉ số này vận dụng với nhóm tuổi từ 50 tuổi trở lên, ngoại trừ trường hợp địa phương không có ca mắc hoặc dịch đang ở cấp độ 4.

chỉ dẫn này cũng cho phép các tỉnh thành căn cứ tình hình thực tiễn, diễn biến dịch, độ bao phủ vắc xin, điều kiện thực tế về mật độ dân cư, điều kiện kinh tế xã hội, khả năng ứng phó với dịch để điều chỉnh các tiêu chí, cấp độ dịch cho thích hợp, nhưng phải thích hợp quy định trong nghị quyết 128 của Chính phủ.

Với chỉ dẫn như thế này, các địa phương có thể phân loại cấp độ dịch đến quy mô xã phường hoặc nhỏ hơn tại địa phương mình.

Các tỉnh thành đạt tỉ lệ tiêm vắc xin cao sẽ cơ bản đạt vùng xanh và vàng, như Hà Nội đã nhiều ngày không hoặc ít ghi nhận ca mắc trong cộng đồng, tỉ lệ tiêm vắc xin đạt gần 100% mũi 1 sẽ đạt toàn thành phố là vùng xanh.

Click: Xem thêm