Sony SRS NS7 loa khong day deo co

Sony SRS-NS7 – loa không dây đeo cổ

Cung Cấp Bơ Cho Cà Phê Mộc 6Kg
2.060.000 ₫ Giảm còn 2.040.000đ
https://tinyurl.com/4v2jh3jx

¢ Nếu từng nghe ‘Cafe nguyên chất không thơn’ => thì đến lúc dùng bơ KL
♥ Làm cho cà phê có mùi hương tự nhiên
~ Siêu tiết kiệm với 100Kg đến 200Kg Cafe chỉ 1Kg bơ