Them 41980 ca Covid 19

Thêm 41.980 ca Covid-19

Cung Cấp Bơ Chuyên Dùng Cho Cafe Mộc 100g
40.000 ₫ Giảm còn 35.000đ
https://tinyurl.com/5fzeahxm

Ω Nếu từng nghe ‘Cafe rang mộc không thơm’ => thì đến lúc dùng bơ KL
♠ Kích thích mùi hương cho Cafe
Φ Siêu tiết kiệm với 100Kg đến 200Kg cà phê chỉ 1Kg bơ