Nganh det may manh nha xanh hoa voi vo chai

Ngành dệt may manh nha ‘xanh hóa’ với vỏ chai, than dừa

Lổi mực in máy ép túi ni lông liên tục FrM 980 màu trắng
50.000 ₫ Giảm còn 40.000 ₫
https://bit.ly/3HSZLBB

φ Bám trên mọi bề mặt
¢ Mực in khô nhanh
φ Độ bền mực in dài lâu
Ω Loại mực khô
Ω Màu mực trắng