21 lãnh đạo phường nghỉ việc khi thí điểm chính quyền thành thị

Cuộn mực in máy ép liên tục SFR-1000 màu trắng
50.000 ₫ Giảm còn 40.000 ₫
https://tinyurl.com/2p9feh3z

ψ Bám chắc trên mọi chất liệu
£ Mực in gia nhiệt khô nhanh
φ Độ bền mực in cao
¢ Loại mực in khô tốc hành
£ Màu mực trắng đặc trưng