Nguoi tham gia chong Covid duoc phu cap cao nhat

Người tham gia chống Covid được phụ cấp cao nhất 450.000 đồng/ngày

Tiêu đen 1000g
600.000 ₫ Giảm còn 590.000đ
https://bit.ly/3nhEOXo

ψ Tiêu hạt đen là quả tiêu già
♣ Tiêu đen cay nhẹ, mùi lại nồng nhất
– Dùng để tăng vị cay, tăng mùi cho món ăn tanh.
§ Cây hồ tiêu là một loại dây leo, Khi chín, rụng cả chùm.
ω Thường dùng tiêu hạt rang chín, thơm cay tăng gia vị.