Lua dao qua ma QR gia tang

Lừa đảo qua mã QR gia tăng

Trục cho máy xay cà phê phi 1.8cm
200.000 ₫ Giảm còn 179.000 ₫
https://tinyurl.com/3n4pv7nn

¥ Đúc bằng vật liệu gang
π Lỗ cốt trục motor 1.8cm
~ Có đường vòng ốc đưa cafe ra
♥ Lưỡi gà giữ chắc cốt trục vòng
~ Đầu trục cốt sử dụng viên bi sắt tròn