Loat TV 4K 65 inch duoi 20 trieu dong

Loạt TV 4K 65 inch dưới 20 triệu đồng

Tiêu hạt đen nguyên chất 500g
80.000 ₫ Giảm còn 70.000 ₫
https://bit.ly/3Oz1fmI

Φ Tiêu đen là quả tiêu già
Φ Tiêu đen vị cay, mùi thơm nồng
¢ Dùng để thêm vị cay, khử mùi cho món ăn tanh.
* Cây hồ tiêu Đốt cây rất giòn, Quả có nhiều hạt
♥ Thường dùng tiêu hạt rang chín, thơm cay làm tăng vị.