15.000 bước đi bộ tương đương quãng đường 12km. Ảnh

WHO nói ‘còn quá sớm’ để tuyên bố thắng lợi Covid-19

Cục mực in máy ép túi liên tục FR-770 màu đen
50.000 ₫ Giảm còn 40.000 ₫
https://tinyurl.com/ycktfrjj

¢ Bám chắc trên mọi bề mặt
¥ Mực khô nhanh
Ψ Độ bền mực in dài lâu
φ Loại mực khô rất nhanh
♣ Màu mực in đen