Hoian d’Or: Đầu tư bất động sản là góp lực phát triển cho cả một vùng …

Lượng lớn căn shophouse Maison de Ville có chủ chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt thị trường là minh chứng hùng hồn cho tiềm năng của nhà phố Hoian d’Or.

Click: Xem thêm