15.000 bước đi bộ tương đương quãng đường 12km. Ảnh

Hai khuân mặt ’30 Under 30′ tìm chỗ đứng cho thời trang Việt

Cục mực in máy ép miệng liên tục màu trắng
50.000 ₫ Giảm còn 40.000đ
https://tinyurl.com/bdd6d348

£ In chắc trên mọi bề mặt
Ψ Mực in gia nhiệt rất nhanh
♦ Độ bền mực cao
φ Loại mực in khô nhanh
¢ Mực màu trắng