Chang trai 19 tuoi hack he thong xe Tesla

Chàng trai 19 tuổi hack hệ thống xe Tesla

Trục dùng cho máy xay cà phê Ø 16
200.000 ₫ Giảm còn 179.000 ₫
https://bit.ly/3ODWvvV

§ Gia công bằng gang
Ω Lỗ trục motor rộng Ø 1.6cm
* Có rảnh xoán ốc đẩy ra cafe
∴ Lưỡi gà giữ cốt
♣ Đầu trục gắn bi thép