Deepfake bien anh thanh video biet tro chuyen

Deepfake biến ảnh thành video biết trò chuyện

Trục cho máy xay cafe phi 16mm
200,000₫ Giảm còn 179,000₫
https://bit.ly/39VIIC3

♠ Làm bằng nguyên liệu gang
π Lỗ trục motor phi 1.6cm
Ω Có rảnh xoán ốc đẩy cà phê ra
¤ Lưỡi gà giữ cốt trục
ω Đầu cốt sử dụng hòn bi sắt tròn