15.000 bước đi bộ tương đương quãng đường 12km. Ảnh

Danh thiếp năm 1979 của Steve Jobs được đấu giá

Viên mực in máy ép nhiệt liên tục FR-770 màu đen
50.000 ₫ Giảm còn 40.000 ₫
https://tinyurl.com/ycktfrjj

♠ In chắc trên mọi bề mặt
♥ Mực in gia nhiệt siêu nhanh
* Độ bền mực in siêu lâu
ψ Loại mực in khô tốc hành
¥ Mực màu đen