Suong mu nao di chung Covid y khoa chua

‘Sương mù não’ – di chứng Covid y khoa chưa thể lý giải

Trục cho máy xay cafe phi 18
200.000 ₫ Giảm còn 179.000 ₫
https://tinyurl.com/3n4pv7nn

Φ Gia công bằng vật liệu gang
♦ Lỗ trục motor rộng phi 18mm
∴ Có rảnh xoán ốc đùn cafe ra
♥ Lưỡi gài giữ chắc trục cốt quay
Φ Đầu cốt dùng hòn bi thép tròn