Nhiều hoạt động an sinh xã hội giúp người dân vượt khó sau dịch Covid-19

Nhiều hoạt động an sinh xã hội giúp người dân vượt khó sau dịch Covid-…

Nhiều hoạt động an sinh xã hội giúp người dân vượt khó sau dịch Covid-19Nhiều món quà nghĩa tình đã được đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Nam gửi đến người dân các tỉnh thành phía Nam vượt khó trong thời gian dịch bệnh Covid-19.

Click: Xem thêm