Chuyen co sieu du thuyen cho ty phu chay hang

Chuyên cơ, siêu du thuyền cho tỷ phú cháy hàng

Hạt tiêu đen 1kg
600.000 ₫ Giảm còn 590.000đ
https://bit.ly/3nhEOXo

§ Tiêu hạt đen là quả tiêu già
Φ Tiêu đen cay nhẹ, mùi nồng
φ Dùng để gia tăng vị cay, mất mùi cho món ăn.
♠ Hồ tiêu là một loại dây leo, Thân mọc cuốn, mang lá mọc cách.
∴ Hay dùng tiêu hạt đã rang chín, thơm cay làm gia vị.