15.000 bước đi bộ tương đương quãng đường 12km. Ảnh

Được mời làm việc nhờ theo dõi phi cơ của Elon Musk

Cục mực in máy ép túi ni lông liên tục FrM 980 màu đen
50.000 ₫ Giảm còn 40.000 ₫
https://tinyurl.com/ycktfrjj

~ Dính trên mọi chất liệu
ψ Mực khô nhanh
§ Độ bền mực rất cao
♣ Loại mực in khô rất nhanh
Φ Màu mực in đen đặc trưng