CEO BEST Express Dau tu cho tri thuc la dau

CEO BEST Express: ‘Đầu tư cho tri thức là đầu tư cho tương lai’

Hạt tiêu đen Đắk Lắk 0.5kg
80.000 ₫ Giảm còn 70.000 ₫
https://bit.ly/3Oz1fmI

¢ Hạt tiêu đen là hạt tiêu già sau thu hoạch
Ψ Hạt tiêu đen vị cay, mùi lại nồng nhất
π Dùng để gia tăng vị cay ấm, gia tăng mùi món ăn.
♠ Cây hồ tiêu được thu hoạch mỗi năm một lần.
♠ Thường dùng tiêu hạt đã rang chín, thơm cay tăng gia vị.