Tac ruot do khuan lao

Tắc ruột do khuẩn lao

Trục dùng cho máy xay cà phê phi 18
200,000₫ Giảm còn 179,000₫
https://tinyurl.com/38fezrpj

~ Chế tác bằng vật liệu gang
– Lỗ trục motor rộng 1.8cm
ψ Có rảnh xoán ốc đùn ra cà phê
¥ Lưỡi gà cố định trục cốt quay
∴ Đầu trục cốt sử dụng viên bi sắt

Trả lời