Support and Resistance

Support and Resistance

Support and Resistance

Support và resistance đại diện quan trọng cho mối quan hệ giữa cung và cầu.
Trên thị trường tài chính hay Forex trading, giá cả phụ thuộc vào sự tăng giảm của cung và cầu.
Cung tăng đồng nghĩa với xu hướng giảm, kì vọng giá giảm và việc bán.
Cầu tăng đồng nghĩa với xu hướng tăng , kì vọng giá tăng và việc mua.
Những từ này được dùng với ý nghĩa như nhau.
Khi nhu cầu tăng giá sẽ tăng còn khi cung tăng thì giá sẽ giảm.
Khi cung và cầu đạt mức cân bằng thì giá sẽ ổn định.

Xác lập giá

Support and Resistance 1

Có 2 phương pháp để biểu diễn mức giá dọc theo trục y (trục tung) là: arithmetic (số học) và logarithmic (thuộc hàm log).
Cách arithmetic biểu diễn 10 điểm cách đều nhau trên đường chéo cho dù mức giá có khác nhau.
Mỗi đơn vị đo đều như nhau.
Nếu giá cổ phần tăng từ 10 lên 80 sau 6 tháng thì sẽ xuất hiện sự dịch chuyển từ 10 lên 20 và sự dịch chuyển này cũng tương đương với sự dịch chuyển từ 70 lên 80.
Tuy nhiên sự chuyển dịch trên không tương đương về phần trăm.

Cách logarithmic đo sự tăng giảm của giá cả theo phần trăm.
Tăng từ 10 lên 20 nghĩa là tăng 100%.
Cũng thế với bước tăng từ 20 lên 40 và từ 40 lên 80.
Cả 3 sự dịch chuyển trên có khoảng cách trên đường chéo như nhau.
Hầu hết các chương trình về biểu đồ cho rằng dạng logarithmic là dạng semi-log, vì trục thời gian vẫn được biểu diễn theo kiểu số học.

Biểu đồ trên minh họa cho sự khác nhau của 2 dạng.
Ở dạng semi-log, khoảng cách giữa 50 và 100 cũng bằng khoảng cách giữa 100 và 200.
Còn đối với dạng arithmetic thì khoảng cách giữa 100 và 200 lớn hơn nhiều so với 50 và 100.

Ưu điểm của 2 dạng biểu diễn trên

Support and Resistance 2

– Dạng arithmetic hữu ích khi biên độ giá tương đối hẹp.
– Dạng arithmetic hữu ích để biểu diễn những biểu đồ và những giao dịch trong thời gian ngắn.
– Sự chuyển dịch giá(đặc biệt là giá cổ phần) được biểu diễn tuyệt đối và phản ánh sư chyển dịch của dollar với dollar.
– Dạng semi-log hữu ích khi giá cả tăng giảm mạnh, vượt hoặc mở rộng khung thời gian.
– Các đường biểu diễn không quá chênh lệch trong dạng semi-log.
– Dạng semi-log hợp cho những biểu đồ có thời gian dài để dự đoán mức tăng phần trăm sau 1 khoảng thời gian dài. Những dịch chuyển lớn trở nên cân đối hơn.
– Cổ phần và tài sản thế chấp được đánh giá tương đối qua việc dùng các tỷ lệ như PE, giá/thu nhập, giá/sổ thu chi.
– Điều này cũng giúp phân tích sự chuyển dịch giá theo phần trăm 1 cách hợp lý.

Kết luận

Cho dù có nhiều kỹ thuật khác nhau về biểu đồ thì không hẳn một phương pháp sẽ tốt hơn phương pháp khác.
Dữ liệu có thể giống nhau nhưng mỗi phương pháp có cách trình bày riêng với những ưu và khuyết điểm khác nhau.
Mức giá của tài sản thế chấp đươc trình bày thế nào, biểu đồ thanh hay biểu đồ candlestick, biểu diễn dạng arithmetic hay semi-log không phải là yếu tố quan trọng nhất.
Cuối cùng, dữ liệu thì luôn giống nhau và sự biến động giá vẫn là sự biến động giá.
Khi tất cả được nói và làm, kỹ năng phân tích sự biến động giá là yếu tố phân loại nhà đánh giá có thành công hay không.
Lựa chọn sử dụng biểu đồ nào còn phụ thuộc vào sở thích cá nhân và cách giao dịch hay đầu tư riêng của mỗi người.
Môt khi bạn đã chọn được dạng biểu đồ thì nên kèm theo đó nhũng dự đoán và học cách tốt nhất để dự đoán.
Đổi đi đổi lại có thể gây ra xáo trộn và không làm rõ đượctrọng tâm của bài phân tích.
Lỗi phân tích hiếm khi gây ra bởi biểu đồ. Do đó nên xem lại bài phân tích trước khi đổ lỗi cho biểu đồ.

Chìa khóa để phân tích biểu đồ

+ Quyết tâm
– Học những điều cơ bản về phân tích biểu đồ, ứng dụng kiến thức đã học thường xuyên.
+ Trọng tâm
– Giới hạn số lượng biểu đồ, dấu hiệu và cách thức thực hiện của bạn.
– Học cách sư dụng chúng và cách sử dụng chúng cho thật tốt.
+ Sự thống nhất
– Duy trì những dạng biểu đồ bạn dùng và nghiên cứu chúng thường xuyên(nghiên cứu mỗi ngày nếu có thể).

Bạn đang xem bài viết Support and Resistance (từ khóa Support and Resistance)

Bài viết khác Resistance trên biểu đồ là gì?

Chia sẻ bài viết:Call Now