So hieu nang Galaxy S22 Ultra va iPhone 13 Pro

So hiệu năng Galaxy S22 Ultra và iPhone 13 Pro Max

Thứ ba, 22/3/2022, 00:00 (GMT+7)

Điện thoại của Apple có tốc độ khởi động nhanh hơn trong khi S22 Ultra tải một số ứng dụng ít tốn thời gian hơn đối thủ.

Đọ hiệu năng Galaxy S22 Ultra và iPhone 13 Pro Max

Quang Đồng – Tuấn Hưng

Click: Xem thêm

Trả lời