SEA Games 31 Viet Nam co them 2 HCV tu

SEA Games 31: Việt Nam có thêm 2 HCV từ Liên Minh Huyền Thoại và tập kích

SEA Games 31: Việt Nam có thêm 2 HCV từ Liên Minh Huyền Thoại và Đột Kích
eSport đã mang lại tổng cộng 4 HCV và 2 HCB cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Click: Xem thêm

Trả lời