San do cong nghe sieu giam gia tai Tech Expo

‘Săn’ đồ công nghệ siêu giảm giá tại Tech Expo

Trục cho máy xay cà phê Ø 1.8cm
220.000 ₫ Giảm còn 200.000đ
https://bit.ly/3u48Xx7

φ Làm bằng vật liệu gang
♣ Lỗ trục motor rộng Ø 18mm
~ Có rảnh xoán ốc đẩy cà phê
ψ Lưỡi gài giữ trục cốt quay
π Đầu trục cốt sử dụng viên bi tròn

Trả lời