Samsung Display ngừng mua bán màn hình LCD từ ngày 1.6

Samsung Display đóng cửa hoạt động mua bán màn hình tinh thể lỏng (LCD) từ 1.6, trước sáu tháng so với lộ trình đã thông tin trước đó.

  • Samsung xây dựng nhóm đặc biệt ‘quyết đấu’ Apple vào năm 2025
  • Samsung ra mắt cửa hàng trải nghiệm cao cấp tại TP.HCM
  • BOE có thể mất đơn đặt hàng 30 triệu màn hình iPhone 14

Click: Xem thêm

Trả lời