Sai pham trong tuyen dung 26 cong chuc TP Thanh

Sai phạm trong tuyển dụng, 26 công chức TP Thanh Hóa phải thi lại

Ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa ký kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24-3-2020 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 21-2-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Sai phạm trong tuyển dụng, 26 công chức TP Thanh Hóa phải thi lại - Ảnh 1.

thông tin danh sách và vị trí tuyến dụng lại 26 cán bộ của TP Thanh Hóa

Theo thông tin, thực hành Kết luận 71 về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo thông tin kết luận số 43-TB/TW ngày 28-12-2027 của Bộ Chính trị; Kết luận số 27 về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26-4-2019 và Kết luận 71-KL/TW ngày 24-3-2020; công văn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa và Sở Nội vụ Thanh Hóa.

UBND TP Thanh Hóa ban hành kế hoạch tuyển dụng lại các đối tượng có sai phạm trong công tác tuyển dụng theo Kết luận số 71 và 27 của Ban Bí thư.

Theo thông tin ngày 7-6-2022, UBND TP Thanh Hóa sẽ tổ chức tuyển dụng lại 26 công chức cấp xã mà trước đây TP Thanh Hóa đã tuyển dụng trái quy định. Trong đó, có 16 vị trí công chức Chỉ huy trưởng quân sự; 3 vị trí công cức tư pháp – hộ tịch; 2 vị trí địa chính – xây dựng; 3 vị trí chông chức văn phòng – thống kê; 2 vị trị công chức văn hóa – xã hội.

Đáng nói, ngoài 16 vị trị Chỉ huy trưởng quân sự thì nhiều vị trí thi tuyển hiện đã chuyển vị trí công tác, trong đó nhiều người đã làm lãnh đạo phường, xã.

Theo thông tin, việc tổ chức tuyển dụng lại sẽ diễn ra vào ngày 11-6, thời gian hoàn thành xong trước ngày 15-6.


Tuấn Minh

Click: Xem thêm

Trả lời