Robot Sophia muon co con

Robot Sophia muốn có con

Dĩa máy xay cà phê 6cm
200.000 ₫ Giảm còn 180.000đ
https://bit.ly/3ylOQ08

ω Gồm 1 cặp Dĩa xay cà phê
* Bề mặt cắt rất cứng
♣ Vừa cắt vừa nghiền cafe
§ Cafe xay mịn đồng nhất
♠ Dĩa độ bền cao

Trả lời