Rộ tin đồn phim hoạt hình Valorant đang được sản xuất

Từ khi phát hành vào năm 2020 Valorant đã xây dựng những câu chuyện thú vị từ các đoạn cắt cảnh đến đồ họa liên quan.

  • Pokémon Scarlet và Pokémon Violet đã có ngày phát hành chính thức
  • Final Fantasy XVI sẽ ra mắt vào mùa hè năm 2023
  • Baseball Superstars chính thức khởi đầu giai đoạn Beta Game Launcher

Click: Xem thêm

Trả lời