Ra mát Cảm nang hỏi dáp dàu tu mua ban

Ra mắt “Cẩm nang hỏi đáp đầu tư mua bán với vùng Đồng bằng…

Ra mắt “Cẩm nang hỏi đáp đầu tư kinh doanh với vùng Đồng bằng sông Cửu Long” - Ảnh 1.

Nhà đầu tư tới các địa phương ở ĐBSCL tìm hiểu đầu tư sẽ có một cẩm nang cung cấp đầy đủ những thông tin mà họ cần – Ảnh: CHÍ QUỐC

Sáng 22-10, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) đã tổ chức lễ công bố “Cẩm nang hỏi đáp đầu tư – mua bán với vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Cẩm nang được phát hành song ngữ Việt – Anh dưới hai hình thức là sách (bản giấy) và bản điện tử (ebook) được đăng trên trang web của VCCI Cần Thơ và Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư của 13 tỉnh, thành ĐBSCL.

Cẩm nang có 7 phần gồm giới thiệu tổng quan ĐBSCL, lợi thế và đặc điểm khác biệt khi đầu tư vào các tỉnh ĐBSCL, luật đầu tư, thủ tục đầu tư, thủ tục thành lập doanh nghiệp, lao động và cuối cùng là chính sách ưu đãi và thuế dành cho nhà đầu tư.

Nội dung trong cẩm nang được trình bày dưới dạng hỏi – đáp căn cứ trên những gì mà nhà đầu tư quan tâm về vùng ĐBSCL khi tới các địa phương trong vùng tìm hiểu đầu tư thời gian qua, cũng như quá trình mà VCCI Cần Thơ làm việc với các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Phương Lam, giám đốc VCCI Cần Thơ, cho biết cẩm nang này được VCCI Cần Thơ phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư các tỉnh ĐBSCL thực hiện trong 2 năm qua. Cẩm nang nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, tiếp cận nhanh nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội mua bán tại vùng này.

Ra mắt “Cẩm nang hỏi đáp đầu tư kinh doanh với vùng Đồng bằng sông Cửu Long” - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thương Linh (người đứng), phó giám đốc VCCI Cần Thơ, giới thiệu nội dung cẩm nang tại buổi ra mắt ấn phẩm này sáng 22-10 – Ảnh: NGỌC HÂN

“Quy định thủ tục hành chính, cách thức tiếp cận rất nhiều, những địa phương khác nhau có quy định khác nhau, do vậy nhà đầu tư tìm cơ hội đầu tư tại ĐBSCL thông thường gặp khó khăn. Do nhu cầu đó, chúng tôi quyết tâm cùng các trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư xây dựng ấn phẩm này”, ông Lam nói.

Lãnh đạo VCCI Cần Thơ cũng cho biết cẩm nang này sẽ được gửi đến các trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư và UBND các tỉnh trong vùng ĐBSCL để khi có nhà đầu tư tới làm việc, tìm hiểu thì đây là một trong những tài liệu quan trọng sẽ được gửi đến họ.

</div> <p> Click: <a href="https://tuoitre.vn/ra-mat-cam-nang-hoi-dap-dau-tu-kinh-doanh-voi-vung-dong-bang-song-cuu-long-20211022102215453.htm" target="_blank" rel="noopener">Xem thêm</a></p><div class="addtoany_share_save_container addtoany_content addtoany_content_bottom"><div class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="https://lova.vn/ra-mat-ca%cc%89m-nang-ho%cc%89i-dap-dau-tu-mua-ban-voi-vung-dong-bang/" data-a2a-title="Ra mắt “Cẩm nang hỏi đáp đầu tư mua bán với vùng Đồng bằng…"><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Flova.vn%2Fra-mat-ca%25cc%2589m-nang-ho%25cc%2589i-dap-dau-tu-mua-ban-voi-vung-dong-bang%2F&linkname=Ra%20m%C4%83%CC%81t%20%E2%80%9CC%C3%A2%CC%89m%20nang%20ho%CC%89i%20%C4%91a%CC%81p%20%C4%91%C3%A2%CC%80u%20t%C6%B0%20mua%20b%C3%A1n%20v%C6%A1%CC%81i%20vu%CC%80ng%20%C4%90%C3%B4%CC%80ng%20b%C4%83%CC%80ng%E2%80%A6" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Flova.vn%2Fra-mat-ca%25cc%2589m-nang-ho%25cc%2589i-dap-dau-tu-mua-ban-voi-vung-dong-bang%2F&linkname=Ra%20m%C4%83%CC%81t%20%E2%80%9CC%C3%A2%CC%89m%20nang%20ho%CC%89i%20%C4%91a%CC%81p%20%C4%91%C3%A2%CC%80u%20t%C6%B0%20mua%20b%C3%A1n%20v%C6%A1%CC%81i%20vu%CC%80ng%20%C4%90%C3%B4%CC%80ng%20b%C4%83%CC%80ng%E2%80%A6" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Flova.vn%2Fra-mat-ca%25cc%2589m-nang-ho%25cc%2589i-dap-dau-tu-mua-ban-voi-vung-dong-bang%2F&linkname=Ra%20m%C4%83%CC%81t%20%E2%80%9CC%C3%A2%CC%89m%20nang%20ho%CC%89i%20%C4%91a%CC%81p%20%C4%91%C3%A2%CC%80u%20t%C6%B0%20mua%20b%C3%A1n%20v%C6%A1%CC%81i%20vu%CC%80ng%20%C4%90%C3%B4%CC%80ng%20b%C4%83%CC%80ng%E2%80%A6" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Flova.vn%2Fra-mat-ca%25cc%2589m-nang-ho%25cc%2589i-dap-dau-tu-mua-ban-voi-vung-dong-bang%2F&linkname=Ra%20m%C4%83%CC%81t%20%E2%80%9CC%C3%A2%CC%89m%20nang%20ho%CC%89i%20%C4%91a%CC%81p%20%C4%91%C3%A2%CC%80u%20t%C6%B0%20mua%20b%C3%A1n%20v%C6%A1%CC%81i%20vu%CC%80ng%20%C4%90%C3%B4%CC%80ng%20b%C4%83%CC%80ng%E2%80%A6" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=https%3A%2F%2Flova.vn%2Fra-mat-ca%25cc%2589m-nang-ho%25cc%2589i-dap-dau-tu-mua-ban-voi-vung-dong-bang%2F&linkname=Ra%20m%C4%83%CC%81t%20%E2%80%9CC%C3%A2%CC%89m%20nang%20ho%CC%89i%20%C4%91a%CC%81p%20%C4%91%C3%A2%CC%80u%20t%C6%B0%20mua%20b%C3%A1n%20v%C6%A1%CC%81i%20vu%CC%80ng%20%C4%90%C3%B4%CC%80ng%20b%C4%83%CC%80ng%E2%80%A6" title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_vk" href="https://www.addtoany.com/add_to/vk?linkurl=https%3A%2F%2Flova.vn%2Fra-mat-ca%25cc%2589m-nang-ho%25cc%2589i-dap-dau-tu-mua-ban-voi-vung-dong-bang%2F&linkname=Ra%20m%C4%83%CC%81t%20%E2%80%9CC%C3%A2%CC%89m%20nang%20ho%CC%89i%20%C4%91a%CC%81p%20%C4%91%C3%A2%CC%80u%20t%C6%B0%20mua%20b%C3%A1n%20v%C6%A1%CC%81i%20vu%CC%80ng%20%C4%90%C3%B4%CC%80ng%20b%C4%83%CC%80ng%E2%80%A6" title="VK" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_reddit" href="https://www.addtoany.com/add_to/reddit?linkurl=https%3A%2F%2Flova.vn%2Fra-mat-ca%25cc%2589m-nang-ho%25cc%2589i-dap-dau-tu-mua-ban-voi-vung-dong-bang%2F&linkname=Ra%20m%C4%83%CC%81t%20%E2%80%9CC%C3%A2%CC%89m%20nang%20ho%CC%89i%20%C4%91a%CC%81p%20%C4%91%C3%A2%CC%80u%20t%C6%B0%20mua%20b%C3%A1n%20v%C6%A1%CC%81i%20vu%CC%80ng%20%C4%90%C3%B4%CC%80ng%20b%C4%83%CC%80ng%E2%80%A6" title="Reddit" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_blogger" href="https://www.addtoany.com/add_to/blogger?linkurl=https%3A%2F%2Flova.vn%2Fra-mat-ca%25cc%2589m-nang-ho%25cc%2589i-dap-dau-tu-mua-ban-voi-vung-dong-bang%2F&linkname=Ra%20m%C4%83%CC%81t%20%E2%80%9CC%C3%A2%CC%89m%20nang%20ho%CC%89i%20%C4%91a%CC%81p%20%C4%91%C3%A2%CC%80u%20t%C6%B0%20mua%20b%C3%A1n%20v%C6%A1%CC%81i%20vu%CC%80ng%20%C4%90%C3%B4%CC%80ng%20b%C4%83%CC%80ng%E2%80%A6" title="Blogger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share"></a></div></div> </div><!-- end .entry-content --> </div> <!-- end .post-all-content --> </article><!-- end .post --> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/ra-mat-ca%CC%89m-nang-ho%CC%89i-dap-dau-tu-mua-ban-voi-vung-dong-bang/#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><p class="must-log-in">Bạn phải <a href="https://lova.vn/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Flova.vn%2Fra-mat-ca%25cc%2589m-nang-ho%25cc%2589i-dap-dau-tu-mua-ban-voi-vung-dong-bang%2F">đăng nhập</a> để gửi phản hồi.</p> </div><!-- #respond --> </div> <!-- .comments-area --> <nav class="navigation post-navigation" role="navigation" aria-label="Bài viết"> <h2 class="screen-reader-text">Điều hướng bài viết</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="https://lova.vn/vien-truong-quy-hoach-xay-dung-bi-tam-dinh-chi-cong-tac-de-lam-ro-nghi/" rel="prev"><span class="meta-nav" aria-hidden="true">Previous</span> <span class="screen-reader-text">Previous post:</span> <span class="post-title">Viện trưởng Quy hoạch xây dựng bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ nghi…</span></a></div><div class="nav-next"><a href="https://lova.vn/van-hoa-khau-trang-tuo%cc%89i-tre%cc%89-online/" rel="next"><span class="meta-nav" aria-hidden="true">Next</span> <span class="screen-reader-text">Next post:</span> <span class="post-title">Văn hóa khẩu trang – Tuổi Trẻ Online</span></a></div></div> </nav> </main><!-- end #main --> </div> <!-- #primary --> <aside id="secondary" class="widget-area" role="complementary" aria-label="Secondary"> <aside id="search-2" class="widget widget_search"><h2 class="widget-title">Tìm kiếm bài viết</h2><form class="search-form" action="https://lova.vn/" method="get" role="search"> <label class="screen-reader-text">Search …</label> <input type="search" name="s" class="search-field" placeholder="Search …" autocomplete="off" /> <button type="submit" class="search-submit"><i class="fa fa-search"></i></button> </form> <!-- end .search-form --></aside> <aside id="recent-posts-2" class="widget widget_recent_entries"> <h2 class="widget-title">Bài viết mới</h2> <ul> <li> <a href="https://lova.vn/ai-bien-van-ban-thanh-hinh-anh/">AI biến văn bản thành hình ảnh</a> </li> <li> <a href="https://lova.vn/xoc-lai-tam-ly-cho-nguoi-lao-dong/">Xốc lại tâm lý cho người lao động</a> </li> <li> <a href="https://lova.vn/mobile-money-tham-gia-cuoc-dua-dich-vu-tinh-so/">Mobile money tham gia cuộc đua dịch vụ tính sổ</a> </li> <li> <a href="https://lova.vn/so-ca-f0-tang-manh-tai-tay-nam-bo-nganh-y-te-qua-tai/">Số ca F0 tăng mạnh tại Tây Nam Bộ, ngành y tế quá tải</a> </li> <li> <a href="https://lova.vn/tieng-noi-ky-hieu-ho-tro-nguoi-khiem-thinh-sam-do-cong-nghe/">tiếng nói ký hiệu hỗ trợ người khiếm thính sắm đồ công nghệ</a> </li> </ul> </aside><aside id="woocommerce_top_rated_products-3" class="widget woocommerce widget_top_rated_products"><h2 class="widget-title">Sản phẩm đánh giá cao</h2><ul class="product_list_widget"><li> <a href="https://lova.vn/san-pham/tieu-den-1kg/"> <img width="300" height="300" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-300x300.jpg?v=1632961595" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="Tieu den 1kg 1" loading="lazy" srcset="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-300x300.jpg?v=1632961595 300w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-150x150.jpg?v=1632961595 150w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-420x420.jpg?v=1632961595 420w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-75x75.jpg?v=1632961595 75w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-100x100.jpg?v=1632961595 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <span class="product-title">Tiêu đen 1kg</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>160,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>120,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> <li> <a href="https://lova.vn/san-pham/may-xay-cafe-v1-1hp/"> <img width="300" height="300" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/May-xay-cafe-V1-1HP-1-300x300.jpg?v=1633051154" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="May xay cafe V1 1HP 1" loading="lazy" srcset="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/May-xay-cafe-V1-1HP-1-300x300.jpg?v=1633051154 300w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/May-xay-cafe-V1-1HP-1-150x150.jpg?v=1633051154 150w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/May-xay-cafe-V1-1HP-1-420x420.jpg?v=1633051154 420w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/May-xay-cafe-V1-1HP-1-75x75.jpg?v=1633051154 75w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/May-xay-cafe-V1-1HP-1-100x100.jpg?v=1633051154 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <span class="product-title">Máy xay cafe V1 1HP</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>2,490,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>2,190,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> <li> <a href="https://lova.vn/san-pham/duoi-bo-1kg/"> <img width="300" height="300" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/Duoi-Bo-1Kg-1-300x300.jpg?v=1634278934" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="Duoi Bo 1Kg 1" loading="lazy" srcset="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/Duoi-Bo-1Kg-1-300x300.jpg?v=1634278934 300w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/Duoi-Bo-1Kg-1-150x150.jpg?v=1634278934 150w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/Duoi-Bo-1Kg-1-420x420.jpg?v=1634278934 420w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/Duoi-Bo-1Kg-1-75x75.jpg?v=1634278934 75w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/Duoi-Bo-1Kg-1-100x100.jpg?v=1634278934 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <span class="product-title">Đuôi Bò 1Kg</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>265,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>245,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> </ul></aside><aside id="custom_html-4" class="widget_text widget widget_custom_html"><h2 class="widget-title">Chuyên mục</h2><div class="textwidget custom-html-widget"><ul> <li><a title="Cây thuốc" href="https://lova.vn/cay-thuoc/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Cây thuốc</a></li> <li><a title="Công nghệ" href="https://lova.vn/cong-nghe/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Công nghệ</a></li> <li><a title="Game" href="https://lova.vn/games/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Game</a></li> <li><a title="Nấu ăn" href="https://lova.vn/nau-an/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Nấu ăn</a></li> <li><a title="Sức khỏe" href="https://lova.vn/suc-khoe/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Sức khỏe</a></li> <li><a title="Thị trường" href="https://lova.vn/thi-truong/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Thị trường</a></li> <li><a title="Thuốc biệt dược" href="https://lova.vn/thuoc-biet-duoc/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Thuốc biệt dược</a></li> <li><a title="Tin tức" href="https://lova.vn/tin-tuc/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Tin tức</a></li> </ul></div></aside><aside id="woocommerce_products-11" class="widget woocommerce widget_products"><h2 class="widget-title">Sản phẩm mua nhiều</h2><ul class="product_list_widget"><li> <a href="https://lova.vn/san-pham/phin-ca-phe-inox-7cm/"> <img width="300" height="300" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Phin-ca-phe-inox-7cm-4-300x300.jpg?v=1632906859" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="Phin ca phe inox 7cm 4" loading="lazy" srcset="https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Phin-ca-phe-inox-7cm-4-300x300.jpg?v=1632906859 300w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Phin-ca-phe-inox-7cm-4-150x150.jpg?v=1632906859 150w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Phin-ca-phe-inox-7cm-4-420x420.jpg?v=1632906859 420w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Phin-ca-phe-inox-7cm-4-75x75.jpg?v=1632906859 75w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Phin-ca-phe-inox-7cm-4-100x100.jpg?v=1632906859 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <span class="product-title">Phin cà phê inox 7cm</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>40,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>36,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> <li> <a href="https://lova.vn/san-pham/muc-in-may-ep-lien-tuc-mau-trang/"> <img width="300" height="300" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Muc-in-may-ep-lien-tuc-mau-trang-4-300x300.jpg?v=1632915207" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="Muc in may ep lien tuc mau trang 4" loading="lazy" srcset="https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Muc-in-may-ep-lien-tuc-mau-trang-4-300x300.jpg?v=1632915207 300w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Muc-in-may-ep-lien-tuc-mau-trang-4-150x150.jpg?v=1632915207 150w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Muc-in-may-ep-lien-tuc-mau-trang-4-420x420.jpg?v=1632915207 420w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Muc-in-may-ep-lien-tuc-mau-trang-4-75x75.jpg?v=1632915207 75w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Muc-in-may-ep-lien-tuc-mau-trang-4-100x100.jpg?v=1632915207 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <span class="product-title">Mực in máy ép liên tục màu trắng</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>50,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>40,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> <li> <a href="https://lova.vn/san-pham/tieu-den-1kg/"> <img width="300" height="300" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-300x300.jpg?v=1632961595" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="Tieu den 1kg 1" loading="lazy" srcset="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-300x300.jpg?v=1632961595 300w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-150x150.jpg?v=1632961595 150w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-420x420.jpg?v=1632961595 420w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-75x75.jpg?v=1632961595 75w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-100x100.jpg?v=1632961595 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <span class="product-title">Tiêu đen 1kg</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>160,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>120,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> </ul></aside><aside id="popular-search-terms" class="widget widget_popular_terms"><h2 class="widget-title">Tìm kiếm Phổ biến</h2><ul><li><a href="https://lova.vn/hoi-phu-nu-to-chuc-yen-sao-khanh-hoa-ho-tro-phu-nu-phat-trien-toan-di/" title="xe lova">xe lova</a></li><li><a href="https://lova.vn/viettel-nhan-them-2-bang-sang-che-doc-quyen-tai-my-2/" title="t%E1%BA%AFc %C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng">t%E1%BA%AFc %C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng</a></li><li><a href="https://lova.vn/trinh-duyet-coc-coc-va-windows-11-co-the-khong-tuong-thich-do-dau/" title="doanh thu h%24m">doanh thu h%24m</a></li><li><a href="https://lova.vn/thiet-bi-cntt-nen-tang-cua-chuyen-doi-so-trong-giao-duc/" title="m%C3%A1y t%C3%ADnh 570 vn plus">m%C3%A1y t%C3%ADnh 570 vn plus</a></li><li><a href="https://lova.vn/loi-ich-cua-thao-duoc-trong-doi-song/" title="mu %C4%91%E1%BA%A1i thi%C3%AAn s%E1%BB%A9 h5">mu %C4%91%E1%BA%A1i thi%C3%AAn s%E1%BB%A9 h5</a></li><li><a href="https://lova.vn/chovy-bi-to-phan-biet-chung-toc-truoc-ky-ckt-su-that-co-dung-nhu-vay/" title="d%E1%BB%A5ng c%E1%BB%A5 khui %C4%91%E1%BB%93 h%E1%BB%99p">d%E1%BB%A5ng c%E1%BB%A5 khui %C4%91%E1%BB%93 h%E1%BB%99p</a></li><li><a href="https://lova.vn/mon-lau-duy-nhat-tran-gian/" title="casio 570 vn plus online">casio 570 vn plus online</a></li><li><a href="https://lova.vn/loat-tv-gia-tram-trieu-dong-tai-viet-nam/" title="%E1%BA%A3nh n%E1%BB%81n m%C3%A1y t%C3%ADnh Jujutsu Kaisen">%E1%BA%A3nh n%E1%BB%81n m%C3%A1y t%C3%ADnh Jujutsu Kaisen</a></li><li><a href="https://lova.vn/netflix-uoc-tinh-squid-game-tao-ra-gia-tri-gan-900-trieu-usd/" title="hinh nen spuid game">hinh nen spuid game</a></li><li><a href="https://lova.vn/trung-quoc-thi-diem-danh-thue-bat-dong-san-de-xuc-tien-thinh-vuong-ch/" title="h%C3%ACnh m%C3%A1y t%C3%ADnh casio 570">h%C3%ACnh m%C3%A1y t%C3%ADnh casio 570</a></li></ul></aside></aside><!-- end #secondary --> </div><!-- end .wrap --> </div><!-- end #content --> <!-- Footer Start ============================================= --> <footer id="colophon" class="site-footer" role="contentinfo"> <div class="widget-wrap"> <div class="wrap"> <div class="widget-area"> <div class="column-4"><aside id="text-2" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><p><img class="size-full wp-image-147 alignnone" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/logo-lova-white.png" alt="logo lova white" /></p> <ul> <li><i class="fa fa-home"></i> CÔNG TY TNHH SX TM DV LOVA</li> <li><i class="fa fa-map-marker"></i> 350/21/49 T15 KP4 P.An Phú Đông Q.12</li> <li><i class="fa fa-barcode"></i> MST: 0313556405</li> <li><a title="Điện thoại" href="tel:02866504408" target="_blank" rel="noopener"><i class="fa fa-phone-square"></i> (028) 6650-4408</a></li> <li><i class="fa fa-weixin"></i>Zalo: <a title="Zalo" href="tel:0965366247" target="_blank" rel="noopener">0965.366.247</a> – <a title="Zalo" href="tel:0973013667" target="_blank" rel="noopener">0973.013.667</a></li> </ul> </div> </aside></div><!-- end .column4 --><div class="column-4"><aside id="custom_html-2" class="widget_text widget widget_custom_html"><h3 class="widget-title">Liên kết nhanh</h3><div class="textwidget custom-html-widget"><ul> <li><a title="Về chúng tôi" href="https://lova.vn/ve-chung-toi/"><i class="fa fa-location-arrow"></i> Về chúng tôi</a></li> <li><a title="Liên hệ" href="https://lova.vn/lien-he/"><i class="fa fa-location-arrow"></i> Liên hệ</a></li> <li><a title="Trung tâm trợ giúp" href="https://lova.vn/trung-tam-tro-giup/"><i class="fa fa-location-arrow"></i> Trung tâm trợ giúp</a></li> <li><a title="Giá banner ADV" href="https://lova.vn/gia-banner-adv/"><i class="fa fa-location-arrow"></i> Giá banner ADV</a></li> <li><a title="Tuyển dụng nhân sự" href="https://lova.vn/tuyen-dung-nhan-su/"><i class="fa fa-location-arrow"></i> Tuyển dụng nhân sự</a></li> <li><a title="Tin tức mới" href="https://lova.vn/tin-tuc-moi/"><i class="fa fa-location-arrow"></i> Tin tức mới</a></li> </ul></div></aside></div><!--end .column4 --><div class="column-4"><aside id="custom_html-3" class="widget_text widget widget_custom_html"><h3 class="widget-title">Nội dung pháp lý</h3><div class="textwidget custom-html-widget"><ul> <li><a title="Chính sách bảo mật" href="https://lova.vn/chinh-sach-bao-mat/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Chính sách bảo mật</a></li> <li><a title="Điều khoản và điều kiện" href="https://lova.vn/dieu-khoan-va-dieu-kien/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Điều khoản và điều kiện</a></li> <li><a title="Tuyên bố từ chối trách nhiệm" href="https://lova.vn/tuyen-bo-tu-choi-trach-nhiem/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Tuyên bố từ chối trách nhiệm</a></li> <li><a title="Chính sách Cookie" href="https://lova.vn/chinh-sach-cookie/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Chính sách Cookie</a></li> <li><a title="Chính sách hoàn tiền, trả hàng" href="https://lova.vn/chinh-sach-hoan-tien-tra-hang/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Chính sách hoàn tiền, trả hàng</a></li> <li><a title="Từ thiện" href="https://lova.vn/tu-thien/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Từ thiện</a></li> </ul></div></aside></div><!--end .column4 --><div class="column-4"><aside id="media_image-2" class="widget widget_media_image"><h3 class="widget-title">Download App</h3><a href="https://play.google.com/store?hl=en"><img width="150" height="43" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/play_store.png" class="image wp-image-417 attachment-full size-full" alt="play store" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" /></a></aside><aside id="media_image-3" class="widget widget_media_image"><a href="https://www.apple.com/lae/itunes/download/"><img width="150" height="43" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/app_store.png" class="image wp-image-415 attachment-full size-full" alt="app store" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" /></a></aside><aside id="media_image-5" class="widget widget_media_image"><img width="150" height="52" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/da_thong_bao.png" class="image wp-image-416 attachment-full size-full" alt="da thong bao" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" /></aside><aside id="custom_html-5" class="widget_text widget widget_custom_html"><div class="textwidget custom-html-widget"><!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-44RNH0EYZZ"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-44RNH0EYZZ'); </script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-BM6V3S21PB'); </script></div></aside></div><!--end .column4--> </div> <!-- end .widget-area --> </div><!-- end .wrap --> </div> <!-- end .widget-wrap --> <div class="site-info"> <div class="wrap"> <div class="social-links clearfix"> <ul><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-112"><a title=" " href="https://www.facebook.com/groups/mban40"><span class="screen-reader-text">facebook</span></a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-114"><a title=" " href="https://twitter.com/AssetMana"><span class="screen-reader-text">twitter</span></a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-116"><a title=" " href="https://www.pinterest.com/khdatasset/"><span class="screen-reader-text">pinterest</span></a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-118"><a title=" " href="https://www.instagram.com/long_hcm/"><span class="screen-reader-text">instagram</span></a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-120"><a title=" " href="https://www.linkedin.com/in/assetgo/"><span class="screen-reader-text">linkedin</span></a></li> </ul> </div><!-- end .social-links --> <div class="copyright"> <a title="LOVA" target="_blank" href="https://lova.vn/">LOVA</a> | Copyright © 2021. All rights reserved. </div> <div style="clear:both;"></div> </div> <!-- end .wrap --> </div> <!-- end .site-info --> <button type="button" class="go-to-top" type="button"> <span class="screen-reader-text">Go to top</span> <span class="icon-bg"></span> <span class="back-to-top-text"><i class="fa fa-angle-up"></i></span> <i class="fa fa-angle-double-up back-to-top-icon"></i> </button> <div class="page-overlay"></div> </footer> <!-- end #colophon --> </div><!-- end .site-content-contain --> </div><!-- end #page --> <script type="text/javascript"> (function () { var c = document.body.className; c = c.replace(/woocommerce-no-js/, 'woocommerce-js'); document.body.className = c; })(); </script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/plugins/yith-woocommerce-wishlist/assets/js/jquery.selectBox.min.js?ver=1.2.0' id='jquery-selectBox-js'></script> <script type='text/javascript' src='//lova.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.min.js?ver=3.1.6' id='prettyPhoto-js'></script> <script type='text/javascript' id='jquery-yith-wcwl-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var yith_wcwl_l10n = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","redirect_to_cart":"no","multi_wishlist":"","hide_add_button":"1","enable_ajax_loading":"","ajax_loader_url":"https:\/\/lova.vn\/wp-content\/plugins\/yith-woocommerce-wishlist\/assets\/images\/ajax-loader-alt.svg","remove_from_wishlist_after_add_to_cart":"1","is_wishlist_responsive":"1","time_to_close_prettyphoto":"3000","fragments_index_glue":".","reload_on_found_variation":"1","mobile_media_query":"768","labels":{"cookie_disabled":"We are sorry, but this feature is available only if cookies on your browser are enabled.","added_to_cart_message":"<div class=\"woocommerce-notices-wrapper\"><div class=\"woocommerce-message\" role=\"alert\">Product added to cart successfully<\/div><\/div>"},"actions":{"add_to_wishlist_action":"add_to_wishlist","remove_from_wishlist_action":"remove_from_wishlist","reload_wishlist_and_adding_elem_action":"reload_wishlist_and_adding_elem","load_mobile_action":"load_mobile","delete_item_action":"delete_item","save_title_action":"save_title","save_privacy_action":"save_privacy","load_fragments":"load_fragments"},"nonce":{"add_to_wishlist_nonce":"328e6fbcc6","remove_from_wishlist_nonce":"a3e8b3c5b1","reload_wishlist_and_adding_elem_nonce":"177afad799","load_mobile_nonce":"9c95b82783","delete_item_nonce":"4c951f87d8","save_title_nonce":"9917694af9","save_privacy_nonce":"5757c707d9","load_fragments_nonce":"eca36954c7"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/plugins/yith-woocommerce-wishlist/assets/js/jquery.yith-wcwl.min.js?ver=3.1.1' id='jquery-yith-wcwl-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.7' id='regenerator-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/lova.vn\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.4.2' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.7.0-wc.5.7.1' id='jquery-blockui-js'></script> <script type='text/javascript' id='wc-add-to-cart-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wc_add_to_cart_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%","i18n_view_cart":"Xem gi\u1ecf h\u00e0ng","cart_url":"https:\/\/lova.vn\/cart\/","is_cart":"","cart_redirect_after_add":"yes"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js?ver=5.7.1' id='wc-add-to-cart-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4-wc.5.7.1' id='js-cookie-js'></script> <script type='text/javascript' id='woocommerce-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var woocommerce_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=5.7.1' id='woocommerce-js'></script> <script type='text/javascript' id='wc-cart-fragments-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wc_cart_fragments_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%","cart_hash_key":"wc_cart_hash_ef4133b27fdea7c82067137ac71bcc90","fragment_name":"wc_fragments_ef4133b27fdea7c82067137ac71bcc90","request_timeout":"5000"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=5.7.1' id='wc-cart-fragments-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/themes/shoppingcart/js/shoppingcart-main.js?ver=5.8.2' id='shoppingcart-main-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/themes/shoppingcart/js/navigation.js?ver=5.8.2' id='shoppingcart-navigation-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/themes/shoppingcart/js/jquery.flexslider-min.js?ver=5.8.2' id='jquery-flexslider-js'></script> <script type='text/javascript' id='shoppingcart-slider-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var shoppingcart_slider_value = {"shoppingcart_animation_effect":"slide","shoppingcart_slideshowSpeed":"5000","shoppingcart_animationSpeed":"700"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/themes/shoppingcart/js/flexslider-setting.js?ver=5.8.2' id='shoppingcart-slider-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/themes/shoppingcart/js/skip-link-focus-fix.js?ver=5.8.2' id='shoppingcart-skip-link-focus-fix-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.8.2' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6Ldo_mYcAAAAAKpVuRI7TTlxakKPfiARgU-UTAH8&ver=3.0' id='google-recaptcha-js'></script> <script type='text/javascript' id='wpcf7-recaptcha-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7_recaptcha = {"sitekey":"6Ldo_mYcAAAAAKpVuRI7TTlxakKPfiARgU-UTAH8","actions":{"homepage":"homepage","contactform":"contactform"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/index.js?ver=5.4.2' id='wpcf7-recaptcha-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.10.1' id='hoverIntent-js'></script> <script type='text/javascript' id='megamenu-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var megamenu = {"timeout":"300","interval":"100"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/plugins/megamenu/js/maxmegamenu.js?ver=2.9.4' id='megamenu-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.8.2' id='wp-embed-js'></script> </body> </html>