Quản lý cấp cao bỏ Google về Việt Nam khởi nghiệp

Vòng bi máy ép miệng liên tục SFR 980 số 2
300.000 ₫ Giảm còn 249.000 ₫
https://tinyurl.com/3pnv7zd6

– Gia công từ vật liệu thép cao cấp
φ Sức chịu nhiệt độ cao
Σ Độ bền vật liệu siêu cao
ω Chịu được tải mài mòn siêu cao
§ Thời gian sử dụng ổn định

Trả lời