Quan beerclub chay ngun ngut

Quán beerclub cháy ngùn ngụt

Cung Cấp Bơ Chuyên Dùng Cho Cafe Mộc 6Kg
2,346,000₫ Giảm còn 2,040,000₫
https://tinyurl.com/59v6tyvr

* Nếu từng nghe ‘Cà phê Mộc không ngon’ => thì đến lúc dùng bơ KL
♥ Hương thơm cà phê tự nhiên
£ Siêu tiết kiệm cho 1kg cà phê chỉ dùng 5g bơ đến 10g bơ

Trả lời