PV Thanh Niên kết hợp công an phá đường dây làm dầu DO giả quy mô lớn…

Sau khi được hút lên xe bồn, dầu giả được đưa đến các mỏ đá ở Đồng Nai, Bình Phước, nhà máy trong một số khu công nghiệp… để tiêu thụ.

  • Triệt xóa đường dây sản xuất dầu giả: Tuồn ra thị trường khoảng 200.000 lít/tháng
  • Xưởng dầu giả cực “khủng” giữa cánh đồng – Kỳ 1: Dầu thải thành dầu xịn
  • PV Thanh Niên kết hợp công an phá đường dây làm dầu DO giả quy mô lớn

Click: Xem thêm

Trả lời