Phát triển nông nghiệp cần tôn trọng tự nhiên

Đó là ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học… tại diễn đàn cấp cao về cách thức tiếp cận mới cho cảnh quan nông nghiệp vững bền, do Bộ NN – PTNT kết hợp tổ chức tại Đồng Tháp.

  • Năm 2050 Việt Nam vào TOP 10 nền nông nghiệp xanh, hiện đại nhất thế giới
  • Nông nghiệp phải khởi đầu từ người làm nông
  • Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Chúng ta phải xây dựng một nền nông nghiệp trách nhiệm

Click: Xem thêm

Trả lời