Phat Hoang Anh Gia Lai 3 ti dong dinh chi

Phạt Hoàng Anh Gia Lai 3 tỉ đồng, đình chỉ giao dịch chứng khoán 5 tháng

Phạt Hoàng Anh Gia Lai 3 tỉ đồng, đình chỉ giao dịch chứng khoán 5 tháng - Ảnh 1.

Trung tâm điều hành Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

Ủy ban Chứng khoán nhà nước vừa xử phạt 3 tỉ đồng tổ chức cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu HNG.

Theo đó, tổ chức cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, tổ chức liên quan đến ông Đoàn Nguyên Đức, phó chủ tịch hội đồng quản trị tổ chức cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HNG), dùng cổ phiếu HNG đảm bảo cho khoản trái phiếu của tổ chức TNHH dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên tại tổ chức tín dụng.

Do có khoản nợ lãi quá hạn đối với khoản trái phiếu này, tổ chức tín dụng đã bán 20 triệu cổ phiếu HNG vào ngày 7-1-2022 và bán 5,4 triệu cổ phiếu HNG vào ngày 10-1-2022 trên tài khoản chứng khoán của HAGL để thu hồi nợ. Tuy nhiên, tổ chức cổ phần Hoàng Anh Gia Lai không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài việc bị xử phạt 3 tỉ đồng, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng đối với tổ chức cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. 

Hiện HNG vẫn trong diện cổ phiếu cảnh báo do báo cáo tài chính thống nhất kiểm toán năm 2021 ghi nhận mức lỗ ròng hơn 1.119 tỉ đồng, lỗ lũy kế tại ngày 31-12-2021 là 3.426,5 tỉ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên ngày 19-5, cổ phiếu HNG đang giao dịch ở mức 6.230 đồng/cổ phiếu, trong khi HAG là 9.030 đồng/cổ phiếu.

Click: Xem thêm

Trả lời