Phát hiện thêm một triệu chứng khi nhiễm Omicron

Omicron hiện lây lan nhanh trên thế giới. Các triệu chứng của biến thể này hơi khác so với các biến thể trước đây.

  • Ngày mới với tin tức sức khỏe: Bí mật ‘không nhiễm Covid-19 dù sống chung với F0’
  • Nếu lỡ nhiễm Omicron thì bao lâu sẽ có triệu chứng?
  • Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện nguyên nhân vì sao bạn nghiện ca fé

Click: Xem thêm

Trả lời