Phát hiện mới về kháng thể có hại ở người khỏi bệnh Covid-19

Một nghiên cứu mới cho thấy vài tháng sau khi khỏi bệnh Covid-19, thân thể vẫn duy trì ở mức độ cao những kháng thể có thể tiến công nhầm vào các mô và cơ quan của chính thân thể.

  • Mỹ cấp phép thuốc Molnupiravir, ngừng phân phối 2 loại thuốc kháng thể
  • Báo cáo ở Hồng Kông về kháng thể của người đã chủng ngừa trước biến thể Omicron
  • Tây Ban Nha chia sẻ miễn phí công nghệ phát hiện kháng thể với WHO

Click: Xem thêm

Trả lời