Phat hien 2 vien chuc y te benh vien va

Phát hiện 2 viên chức y tế bệnh viện và trung tâm y tế mắc Covid-19 ch…

Trong số các ca mắc Covid-19 mới, có 24 F0 phát sinh trong khu cách ly tập trung là các F1 liên quan tới điểm dịch trong Khu công nghiệp khởi phát ngày 28-10; 20 F0 liên quan đến F0 N.V.H. khởi phát tại huyện Yên Thế ngày 2-11; 13 F0 liên quan đến F0 là nhân viên quán ca fé Phố tại huyện Lạng Giang.

</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-6526" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/11/1636018375737viet-yen-1636023325131346117709.jpeg" width="608" height="450" alt="Phát hiện 2 nhân viên y tế bệnh viện và trung tâm y tế mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây - Ảnh 1." title="Phát hiện 2 nhân viên y tế bệnh viện và trung tâm y tế mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây - Ảnh 1." srcset="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/11/1636018375737viet-yen-1636023325131346117709.jpeg 608w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/11/1636018375737viet-yen-1636023325131346117709-300x222.jpeg 300w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/11/1636018375737viet-yen-1636023325131346117709-600x444.jpeg 600w" sizes="(max-width: 608px) 100vw, 608px" /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn – Ảnh: Diệu Hoa</p> </div> </div> <p>Ngoài ra, còn có 9 F0 là các trường hợp đi từ tỉnh ngoài về địa phương (2 trường hợp là lái xe đường dài đi từ các tỉnh có dịch về, 7 trường hợp đi từ miền Nam về đã được cách ly tại các khu cách ly tập trung); 2 F0 chưa rõ yếu tố dịch tễ (1 trường hợp là nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 1 trường hợp là nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng).</p> <p>Tính từ ngày 26-10 đến nay, trên địa bàn tỉnh <b>Bắc Giang</b> ghi nhận 182 F0. Trong ngày có 2 bệnh nhân khỏi bệnh được ra viện; hiện còn 36 F0 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 135 F0 điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số II tỉnh Bắc Giang. Các bệnh nhân còn lại đang được đưa đến các cơ sở y tế điều trị. </p> <p>Về vắc-xin, trong ngày, tỉnh Bắc Giang đã tiêm được 12.663 liều. Luỹ kế đến nay toàn tỉnh tiêm được 1.340.452 liều (mũi 1: 1.015.520 liều, mũi 2: 324.932 liều), đạt 80,12% tổng số người dân đang cư trú trên địa bàn tỉnh từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít ra 1 mũi. Trong đó: tiêm cho công nhân trong khu công nghiệp: 319.806 liều; công nhân tại các cụm công nghiệp: 178.559 liều; đối tượng theo Nghị quyết 21: 394.005 liều; người trên 65 tuổi: 85.072 liều; đối tượng khác: 363.010 liều.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption active" type="Photo" style=""> <div><img loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-6527" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/11/14-1626493554178155045211-16355940523342078283609-16356790793621441484042-2.jpeg" width="257" height="450" alt="Phát hiện 2 nhân viên y tế bệnh viện và trung tâm y tế mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây - Ảnh 2." title="Phát hiện 2 nhân viên y tế bệnh viện và trung tâm y tế mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây - Ảnh 2." srcset="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/11/14-1626493554178155045211-16355940523342078283609-16356790793621441484042-2.jpeg 257w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/11/14-1626493554178155045211-16355940523342078283609-16356790793621441484042-2-171x300.jpeg 171w" sizes="(max-width: 257px) 100vw, 257px" /></div> </div> <p> <!-- Bắt đầu Dable / Để được giải đáp, hãy truy cập http://dable.io --></p> <p> <!-- Kết thúc / Để được giải đáp, hãy truy cập http://dable.io --> </div> <p> <span class="author fr" data-field="author"> <br /> B.H.Thanh</span></p> <div class="sharemxh bottomshare"> <div class="print"> <br /> <img src="https://nld.mediacdn.vn/web_images/icon-print-3.png" class="iconprintdetailbot"/> </div> </p></div> </p></div> <p><script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v5.0&appId=889975511027097"></script><br /> <br /> Click: <a href="https://nld.com.vn/suc-khoe/phat-hien-2-nhan-vien-y-te-benh-vien-va-trung-tam-y-te-mac-covid-19-chua-ro-nguon-lay-20211104180142185.htm" target="_blank" rel="noopener">Xem thêm</a></p><div class="addtoany_share_save_container addtoany_content addtoany_content_bottom"><div class="a2a_kit a2a_kit_size_32 addtoany_list" data-a2a-url="https://lova.vn/phat-hien-2-vien-chuc-y-te-benh-vien-va-trung-tam-y-te-mac-covid-19-ch/" data-a2a-title="Phát hiện 2 viên chức y tế bệnh viện và trung tâm y tế mắc Covid-19 ch…"><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Flova.vn%2Fphat-hien-2-vien-chuc-y-te-benh-vien-va-trung-tam-y-te-mac-covid-19-ch%2F&linkname=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%202%20vi%C3%AAn%20ch%E1%BB%A9c%20y%20t%E1%BA%BF%20b%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20v%C3%A0%20trung%20t%C3%A2m%20y%20t%E1%BA%BF%20m%E1%BA%AFc%20Covid-19%20ch%E2%80%A6" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Flova.vn%2Fphat-hien-2-vien-chuc-y-te-benh-vien-va-trung-tam-y-te-mac-covid-19-ch%2F&linkname=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%202%20vi%C3%AAn%20ch%E1%BB%A9c%20y%20t%E1%BA%BF%20b%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20v%C3%A0%20trung%20t%C3%A2m%20y%20t%E1%BA%BF%20m%E1%BA%AFc%20Covid-19%20ch%E2%80%A6" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Flova.vn%2Fphat-hien-2-vien-chuc-y-te-benh-vien-va-trung-tam-y-te-mac-covid-19-ch%2F&linkname=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%202%20vi%C3%AAn%20ch%E1%BB%A9c%20y%20t%E1%BA%BF%20b%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20v%C3%A0%20trung%20t%C3%A2m%20y%20t%E1%BA%BF%20m%E1%BA%AFc%20Covid-19%20ch%E2%80%A6" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Flova.vn%2Fphat-hien-2-vien-chuc-y-te-benh-vien-va-trung-tam-y-te-mac-covid-19-ch%2F&linkname=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%202%20vi%C3%AAn%20ch%E1%BB%A9c%20y%20t%E1%BA%BF%20b%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20v%C3%A0%20trung%20t%C3%A2m%20y%20t%E1%BA%BF%20m%E1%BA%AFc%20Covid-19%20ch%E2%80%A6" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=https%3A%2F%2Flova.vn%2Fphat-hien-2-vien-chuc-y-te-benh-vien-va-trung-tam-y-te-mac-covid-19-ch%2F&linkname=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%202%20vi%C3%AAn%20ch%E1%BB%A9c%20y%20t%E1%BA%BF%20b%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20v%C3%A0%20trung%20t%C3%A2m%20y%20t%E1%BA%BF%20m%E1%BA%AFc%20Covid-19%20ch%E2%80%A6" title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_vk" href="https://www.addtoany.com/add_to/vk?linkurl=https%3A%2F%2Flova.vn%2Fphat-hien-2-vien-chuc-y-te-benh-vien-va-trung-tam-y-te-mac-covid-19-ch%2F&linkname=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%202%20vi%C3%AAn%20ch%E1%BB%A9c%20y%20t%E1%BA%BF%20b%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20v%C3%A0%20trung%20t%C3%A2m%20y%20t%E1%BA%BF%20m%E1%BA%AFc%20Covid-19%20ch%E2%80%A6" title="VK" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_reddit" href="https://www.addtoany.com/add_to/reddit?linkurl=https%3A%2F%2Flova.vn%2Fphat-hien-2-vien-chuc-y-te-benh-vien-va-trung-tam-y-te-mac-covid-19-ch%2F&linkname=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%202%20vi%C3%AAn%20ch%E1%BB%A9c%20y%20t%E1%BA%BF%20b%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20v%C3%A0%20trung%20t%C3%A2m%20y%20t%E1%BA%BF%20m%E1%BA%AFc%20Covid-19%20ch%E2%80%A6" title="Reddit" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_blogger" href="https://www.addtoany.com/add_to/blogger?linkurl=https%3A%2F%2Flova.vn%2Fphat-hien-2-vien-chuc-y-te-benh-vien-va-trung-tam-y-te-mac-covid-19-ch%2F&linkname=Ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%202%20vi%C3%AAn%20ch%E1%BB%A9c%20y%20t%E1%BA%BF%20b%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20v%C3%A0%20trung%20t%C3%A2m%20y%20t%E1%BA%BF%20m%E1%BA%AFc%20Covid-19%20ch%E2%80%A6" title="Blogger" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share"></a></div></div> </div><!-- end .entry-content --> </div> <!-- end .post-all-content --> </article><!-- end .post --> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/phat-hien-2-vien-chuc-y-te-benh-vien-va-trung-tam-y-te-mac-covid-19-ch/#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><p class="must-log-in">Bạn phải <a href="https://lova.vn/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Flova.vn%2Fphat-hien-2-vien-chuc-y-te-benh-vien-va-trung-tam-y-te-mac-covid-19-ch%2F">đăng nhập</a> để gửi phản hồi.</p> </div><!-- #respond --> </div> <!-- .comments-area --> <nav class="navigation post-navigation" role="navigation" aria-label="Bài viết"> <h2 class="screen-reader-text">Điều hướng bài viết</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="https://lova.vn/techcombank-nha-bang-truyen-cam-hung-vuot-troi-cung-cong-dong/" rel="prev"><span class="meta-nav" aria-hidden="true">Previous</span> <span class="screen-reader-text">Previous post:</span> <span class="post-title">Techcombank: nhà băng truyền cảm hứng vượt trội cùng cộng đồng</span></a></div><div class="nav-next"><a href="https://lova.vn/khong-phai-samsung-hay-wd-day-moi-la-ong-trum-ve-o-cung-ssd/" rel="next"><span class="meta-nav" aria-hidden="true">Next</span> <span class="screen-reader-text">Next post:</span> <span class="post-title">Không phải Samsung hay WD, đây mới là “ông trùm” về ổ cứng SSD</span></a></div></div> </nav> </main><!-- end #main --> </div> <!-- #primary --> <aside id="secondary" class="widget-area" role="complementary" aria-label="Secondary"> <aside id="search-2" class="widget widget_search"><h2 class="widget-title">Tìm kiếm bài viết</h2><form class="search-form" action="https://lova.vn/" method="get" role="search"> <label class="screen-reader-text">Search …</label> <input type="search" name="s" class="search-field" placeholder="Search …" autocomplete="off" /> <button type="submit" class="search-submit"><i class="fa fa-search"></i></button> </form> <!-- end .search-form --></aside> <aside id="recent-posts-2" class="widget widget_recent_entries"> <h2 class="widget-title">Bài viết mới</h2> <ul> <li> <a href="https://lova.vn/khuyen-cao-nguoi-dan-y-thuc-quet-ma-qr-khi-di-hang-quan/">Khuyến cáo người dân ý thức quét mã QR khi đi hàng quán</a> </li> <li> <a href="https://lova.vn/nga-dua-ty-phu-nhat-ban-len-tram-vu-tru-iss/">Nga đưa tỷ phú Nhật Bản lên trạm vũ trụ ISS</a> </li> <li> <a href="https://lova.vn/y-te-tu-nhan-tham-gia-cham-soc-f0/">Y tế tư nhân tham gia chăm sóc F0</a> </li> <li> <a href="https://lova.vn/qua-tang-vo-cung-y-nghia-cho-dip-giang-sinh-nam-nay/">Quà tặng vô cùng ý nghĩa cho dịp Giáng Sinh năm nay</a> </li> <li> <a href="https://lova.vn/ong-phan-van-mai-lan-dau-giai-dap-chat-van/">Ông Phan Văn Mãi lần đầu giải đáp chất vấn</a> </li> </ul> </aside><aside id="woocommerce_top_rated_products-3" class="widget woocommerce widget_top_rated_products"><h2 class="widget-title">Sản phẩm đánh giá cao</h2><ul class="product_list_widget"><li> <a href="https://lova.vn/san-pham/tieu-den-1kg/"> <img width="300" height="300" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-300x300.jpg?v=1632961595" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="Tieu den 1kg 1" loading="lazy" srcset="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-300x300.jpg?v=1632961595 300w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-150x150.jpg?v=1632961595 150w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-420x420.jpg?v=1632961595 420w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-75x75.jpg?v=1632961595 75w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-100x100.jpg?v=1632961595 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <span class="product-title">Tiêu đen 1kg</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>160,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>120,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> <li> <a href="https://lova.vn/san-pham/may-xay-cafe-v1-1hp/"> <img width="300" height="300" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/May-xay-cafe-V1-1HP-1-300x300.jpg?v=1633051154" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="May xay cafe V1 1HP 1" loading="lazy" srcset="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/May-xay-cafe-V1-1HP-1-300x300.jpg?v=1633051154 300w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/May-xay-cafe-V1-1HP-1-150x150.jpg?v=1633051154 150w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/May-xay-cafe-V1-1HP-1-420x420.jpg?v=1633051154 420w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/May-xay-cafe-V1-1HP-1-75x75.jpg?v=1633051154 75w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/May-xay-cafe-V1-1HP-1-100x100.jpg?v=1633051154 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <span class="product-title">Máy xay cafe V1 1HP</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>2,490,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>2,190,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> <li> <a href="https://lova.vn/san-pham/duoi-bo-1kg/"> <img width="300" height="300" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/Duoi-Bo-1Kg-1-300x300.jpg?v=1634278934" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="Duoi Bo 1Kg 1" loading="lazy" srcset="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/Duoi-Bo-1Kg-1-300x300.jpg?v=1634278934 300w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/Duoi-Bo-1Kg-1-150x150.jpg?v=1634278934 150w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/Duoi-Bo-1Kg-1-420x420.jpg?v=1634278934 420w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/Duoi-Bo-1Kg-1-75x75.jpg?v=1634278934 75w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/10/Duoi-Bo-1Kg-1-100x100.jpg?v=1634278934 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <span class="product-title">Đuôi Bò 1Kg</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>265,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>245,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> </ul></aside><aside id="custom_html-4" class="widget_text widget widget_custom_html"><h2 class="widget-title">Chuyên mục</h2><div class="textwidget custom-html-widget"><ul> <li><a title="Cây thuốc" href="https://lova.vn/cay-thuoc/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Cây thuốc</a></li> <li><a title="Công nghệ" href="https://lova.vn/cong-nghe/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Công nghệ</a></li> <li><a title="Game" href="https://lova.vn/games/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Game</a></li> <li><a title="Nấu ăn" href="https://lova.vn/nau-an/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Nấu ăn</a></li> <li><a title="Sức khỏe" href="https://lova.vn/suc-khoe/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Sức khỏe</a></li> <li><a title="Thị trường" href="https://lova.vn/thi-truong/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Thị trường</a></li> <li><a title="Thuốc biệt dược" href="https://lova.vn/thuoc-biet-duoc/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Thuốc biệt dược</a></li> <li><a title="Tin tức" href="https://lova.vn/tin-tuc/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Tin tức</a></li> </ul></div></aside><aside id="woocommerce_products-11" class="widget woocommerce widget_products"><h2 class="widget-title">Sản phẩm mua nhiều</h2><ul class="product_list_widget"><li> <a href="https://lova.vn/san-pham/phin-ca-phe-inox-7cm/"> <img width="300" height="300" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Phin-ca-phe-inox-7cm-4-300x300.jpg?v=1632906859" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="Phin ca phe inox 7cm 4" loading="lazy" srcset="https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Phin-ca-phe-inox-7cm-4-300x300.jpg?v=1632906859 300w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Phin-ca-phe-inox-7cm-4-150x150.jpg?v=1632906859 150w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Phin-ca-phe-inox-7cm-4-420x420.jpg?v=1632906859 420w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Phin-ca-phe-inox-7cm-4-75x75.jpg?v=1632906859 75w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Phin-ca-phe-inox-7cm-4-100x100.jpg?v=1632906859 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <span class="product-title">Phin cà phê inox 7cm</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>40,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>36,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> <li> <a href="https://lova.vn/san-pham/muc-in-may-ep-lien-tuc-mau-trang/"> <img width="300" height="300" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Muc-in-may-ep-lien-tuc-mau-trang-4-300x300.jpg?v=1632915207" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="Muc in may ep lien tuc mau trang 4" loading="lazy" srcset="https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Muc-in-may-ep-lien-tuc-mau-trang-4-300x300.jpg?v=1632915207 300w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Muc-in-may-ep-lien-tuc-mau-trang-4-150x150.jpg?v=1632915207 150w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Muc-in-may-ep-lien-tuc-mau-trang-4-420x420.jpg?v=1632915207 420w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Muc-in-may-ep-lien-tuc-mau-trang-4-75x75.jpg?v=1632915207 75w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2019/03/Muc-in-may-ep-lien-tuc-mau-trang-4-100x100.jpg?v=1632915207 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <span class="product-title">Mực in máy ép liên tục màu trắng</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>50,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>40,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> <li> <a href="https://lova.vn/san-pham/tieu-den-1kg/"> <img width="300" height="300" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-300x300.jpg?v=1632961595" class="attachment-woocommerce_thumbnail size-woocommerce_thumbnail" alt="Tieu den 1kg 1" loading="lazy" srcset="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-300x300.jpg?v=1632961595 300w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-150x150.jpg?v=1632961595 150w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-420x420.jpg?v=1632961595 420w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-75x75.jpg?v=1632961595 75w, https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/Tieu-den-1kg-1-100x100.jpg?v=1632961595 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <span class="product-title">Tiêu đen 1kg</span> </a> <del aria-hidden="true"><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>160,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></del> <ins><span class="woocommerce-Price-amount amount"><bdi>120,000<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">₫</span></bdi></span></ins> </li> </ul></aside><aside id="popular-search-terms" class="widget widget_popular_terms"><h2 class="widget-title">Tìm kiếm Phổ biến</h2><ul><li><a href="https://lova.vn/hoi-phu-nu-to-chuc-yen-sao-khanh-hoa-ho-tro-phu-nu-phat-trien-toan-di/" title="xe lova">xe lova</a></li><li><a href="https://lova.vn/viettel-nhan-them-2-bang-sang-che-doc-quyen-tai-my-2/" title="t%E1%BA%AFc %C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng">t%E1%BA%AFc %C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng</a></li><li><a href="https://lova.vn/trinh-duyet-coc-coc-va-windows-11-co-the-khong-tuong-thich-do-dau/" title="doanh thu h%24m">doanh thu h%24m</a></li><li><a href="https://lova.vn/thiet-bi-cntt-nen-tang-cua-chuyen-doi-so-trong-giao-duc/" title="m%C3%A1y t%C3%ADnh 570 vn plus">m%C3%A1y t%C3%ADnh 570 vn plus</a></li><li><a href="https://lova.vn/loi-ich-cua-thao-duoc-trong-doi-song/" title="mu %C4%91%E1%BA%A1i thi%C3%AAn s%E1%BB%A9 h5">mu %C4%91%E1%BA%A1i thi%C3%AAn s%E1%BB%A9 h5</a></li><li><a href="https://lova.vn/chovy-bi-to-phan-biet-chung-toc-truoc-ky-ckt-su-that-co-dung-nhu-vay/" title="d%E1%BB%A5ng c%E1%BB%A5 khui %C4%91%E1%BB%93 h%E1%BB%99p">d%E1%BB%A5ng c%E1%BB%A5 khui %C4%91%E1%BB%93 h%E1%BB%99p</a></li><li><a href="https://lova.vn/mon-lau-duy-nhat-tran-gian/" title="casio 570 vn plus online">casio 570 vn plus online</a></li><li><a href="https://lova.vn/loat-tv-gia-tram-trieu-dong-tai-viet-nam/" title="%E1%BA%A3nh n%E1%BB%81n m%C3%A1y t%C3%ADnh Jujutsu Kaisen">%E1%BA%A3nh n%E1%BB%81n m%C3%A1y t%C3%ADnh Jujutsu Kaisen</a></li><li><a href="https://lova.vn/netflix-uoc-tinh-squid-game-tao-ra-gia-tri-gan-900-trieu-usd/" title="hinh nen spuid game">hinh nen spuid game</a></li><li><a href="https://lova.vn/trung-quoc-thi-diem-danh-thue-bat-dong-san-de-xuc-tien-thinh-vuong-ch/" title="h%C3%ACnh m%C3%A1y t%C3%ADnh casio 570">h%C3%ACnh m%C3%A1y t%C3%ADnh casio 570</a></li></ul></aside></aside><!-- end #secondary --> </div><!-- end .wrap --> </div><!-- end #content --> <!-- Footer Start ============================================= --> <footer id="colophon" class="site-footer" role="contentinfo"> <div class="widget-wrap"> <div class="wrap"> <div class="widget-area"> <div class="column-4"><aside id="text-2" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><p><img class="size-full wp-image-147 alignnone" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/logo-lova-white.png" alt="logo lova white" /></p> <ul> <li><i class="fa fa-home"></i> CÔNG TY TNHH SX TM DV LOVA</li> <li><i class="fa fa-map-marker"></i> 350/21/49 T15 KP4 P.An Phú Đông Q.12</li> <li><i class="fa fa-barcode"></i> MST: 0313556405</li> <li><a title="Điện thoại" href="tel:02866504408" target="_blank" rel="noopener"><i class="fa fa-phone-square"></i> (028) 6650-4408</a></li> <li><i class="fa fa-weixin"></i>Zalo: <a title="Zalo" href="tel:0965366247" target="_blank" rel="noopener">0965.366.247</a> – <a title="Zalo" href="tel:0973013667" target="_blank" rel="noopener">0973.013.667</a></li> </ul> </div> </aside></div><!-- end .column4 --><div class="column-4"><aside id="custom_html-2" class="widget_text widget widget_custom_html"><h3 class="widget-title">Liên kết nhanh</h3><div class="textwidget custom-html-widget"><ul> <li><a title="Về chúng tôi" href="https://lova.vn/ve-chung-toi/"><i class="fa fa-location-arrow"></i> Về chúng tôi</a></li> <li><a title="Liên hệ" href="https://lova.vn/lien-he/"><i class="fa fa-location-arrow"></i> Liên hệ</a></li> <li><a title="Trung tâm trợ giúp" href="https://lova.vn/trung-tam-tro-giup/"><i class="fa fa-location-arrow"></i> Trung tâm trợ giúp</a></li> <li><a title="Giá banner ADV" href="https://lova.vn/gia-banner-adv/"><i class="fa fa-location-arrow"></i> Giá banner ADV</a></li> <li><a title="Tuyển dụng nhân sự" href="https://lova.vn/tuyen-dung-nhan-su/"><i class="fa fa-location-arrow"></i> Tuyển dụng nhân sự</a></li> <li><a title="Tin tức mới" href="https://lova.vn/tin-tuc-moi/"><i class="fa fa-location-arrow"></i> Tin tức mới</a></li> </ul></div></aside></div><!--end .column4 --><div class="column-4"><aside id="custom_html-3" class="widget_text widget widget_custom_html"><h3 class="widget-title">Nội dung pháp lý</h3><div class="textwidget custom-html-widget"><ul> <li><a title="Chính sách bảo mật" href="https://lova.vn/chinh-sach-bao-mat/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Chính sách bảo mật</a></li> <li><a title="Điều khoản và điều kiện" href="https://lova.vn/dieu-khoan-va-dieu-kien/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Điều khoản và điều kiện</a></li> <li><a title="Tuyên bố từ chối trách nhiệm" href="https://lova.vn/tuyen-bo-tu-choi-trach-nhiem/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Tuyên bố từ chối trách nhiệm</a></li> <li><a title="Chính sách Cookie" href="https://lova.vn/chinh-sach-cookie/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Chính sách Cookie</a></li> <li><a title="Chính sách hoàn tiền, trả hàng" href="https://lova.vn/chinh-sach-hoan-tien-tra-hang/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Chính sách hoàn tiền, trả hàng</a></li> <li><a title="Từ thiện" href="https://lova.vn/tu-thien/"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Từ thiện</a></li> </ul></div></aside></div><!--end .column4 --><div class="column-4"><aside id="media_image-2" class="widget widget_media_image"><h3 class="widget-title">Download App</h3><a href="https://play.google.com/store?hl=en"><img width="150" height="43" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/play_store.png" class="image wp-image-417 attachment-full size-full" alt="play store" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" /></a></aside><aside id="media_image-3" class="widget widget_media_image"><a href="https://www.apple.com/lae/itunes/download/"><img width="150" height="43" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/app_store.png" class="image wp-image-415 attachment-full size-full" alt="app store" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" /></a></aside><aside id="media_image-5" class="widget widget_media_image"><img width="150" height="52" src="https://lova.vn/wp-content/uploads/2021/09/da_thong_bao.png" class="image wp-image-416 attachment-full size-full" alt="da thong bao" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" /></aside><aside id="custom_html-5" class="widget_text widget widget_custom_html"><div class="textwidget custom-html-widget"><!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-44RNH0EYZZ"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-44RNH0EYZZ'); </script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-BM6V3S21PB'); </script></div></aside></div><!--end .column4--> </div> <!-- end .widget-area --> </div><!-- end .wrap --> </div> <!-- end .widget-wrap --> <div class="site-info"> <div class="wrap"> <div class="social-links clearfix"> <ul><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-112"><a title=" " href="https://www.facebook.com/groups/mban40"><span class="screen-reader-text">facebook</span></a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-114"><a title=" " href="https://twitter.com/AssetMana"><span class="screen-reader-text">twitter</span></a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-116"><a title=" " href="https://www.pinterest.com/khdatasset/"><span class="screen-reader-text">pinterest</span></a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-118"><a title=" " href="https://www.instagram.com/long_hcm/"><span class="screen-reader-text">instagram</span></a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-120"><a title=" " href="https://www.linkedin.com/in/assetgo/"><span class="screen-reader-text">linkedin</span></a></li> </ul> </div><!-- end .social-links --> <div class="copyright"> <a title="LOVA" target="_blank" href="https://lova.vn/">LOVA</a> | Copyright © 2021. All rights reserved. </div> <div style="clear:both;"></div> </div> <!-- end .wrap --> </div> <!-- end .site-info --> <button type="button" class="go-to-top" type="button"> <span class="screen-reader-text">Go to top</span> <span class="icon-bg"></span> <span class="back-to-top-text"><i class="fa fa-angle-up"></i></span> <i class="fa fa-angle-double-up back-to-top-icon"></i> </button> <div class="page-overlay"></div> </footer> <!-- end #colophon --> </div><!-- end .site-content-contain --> </div><!-- end #page --> <script type="text/javascript"> (function () { var c = document.body.className; c = c.replace(/woocommerce-no-js/, 'woocommerce-js'); document.body.className = c; })(); </script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/plugins/yith-woocommerce-wishlist/assets/js/jquery.selectBox.min.js?ver=1.2.0' id='jquery-selectBox-js'></script> <script type='text/javascript' src='//lova.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.min.js?ver=3.1.6' id='prettyPhoto-js'></script> <script type='text/javascript' id='jquery-yith-wcwl-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var yith_wcwl_l10n = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","redirect_to_cart":"no","multi_wishlist":"","hide_add_button":"1","enable_ajax_loading":"","ajax_loader_url":"https:\/\/lova.vn\/wp-content\/plugins\/yith-woocommerce-wishlist\/assets\/images\/ajax-loader-alt.svg","remove_from_wishlist_after_add_to_cart":"1","is_wishlist_responsive":"1","time_to_close_prettyphoto":"3000","fragments_index_glue":".","reload_on_found_variation":"1","mobile_media_query":"768","labels":{"cookie_disabled":"We are sorry, but this feature is available only if cookies on your browser are enabled.","added_to_cart_message":"<div class=\"woocommerce-notices-wrapper\"><div class=\"woocommerce-message\" role=\"alert\">Product added to cart successfully<\/div><\/div>"},"actions":{"add_to_wishlist_action":"add_to_wishlist","remove_from_wishlist_action":"remove_from_wishlist","reload_wishlist_and_adding_elem_action":"reload_wishlist_and_adding_elem","load_mobile_action":"load_mobile","delete_item_action":"delete_item","save_title_action":"save_title","save_privacy_action":"save_privacy","load_fragments":"load_fragments"},"nonce":{"add_to_wishlist_nonce":"f46a4e2575","remove_from_wishlist_nonce":"3946824919","reload_wishlist_and_adding_elem_nonce":"5ef234a035","load_mobile_nonce":"7d038021b3","delete_item_nonce":"5cca7f2fb2","save_title_nonce":"315f6ad3d2","save_privacy_nonce":"a1a228ed4b","load_fragments_nonce":"cb468ffe53"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/plugins/yith-woocommerce-wishlist/assets/js/jquery.yith-wcwl.min.js?ver=3.1.1' id='jquery-yith-wcwl-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.7' id='regenerator-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/lova.vn\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.4.2' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.7.0-wc.5.7.1' id='jquery-blockui-js'></script> <script type='text/javascript' id='wc-add-to-cart-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wc_add_to_cart_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%","i18n_view_cart":"Xem gi\u1ecf h\u00e0ng","cart_url":"https:\/\/lova.vn\/cart\/","is_cart":"","cart_redirect_after_add":"yes"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js?ver=5.7.1' id='wc-add-to-cart-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4-wc.5.7.1' id='js-cookie-js'></script> <script type='text/javascript' id='woocommerce-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var woocommerce_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=5.7.1' id='woocommerce-js'></script> <script type='text/javascript' id='wc-cart-fragments-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wc_cart_fragments_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%","cart_hash_key":"wc_cart_hash_ef4133b27fdea7c82067137ac71bcc90","fragment_name":"wc_fragments_ef4133b27fdea7c82067137ac71bcc90","request_timeout":"5000"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=5.7.1' id='wc-cart-fragments-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/themes/shoppingcart/js/shoppingcart-main.js?ver=5.8.2' id='shoppingcart-main-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/themes/shoppingcart/js/navigation.js?ver=5.8.2' id='shoppingcart-navigation-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/themes/shoppingcart/js/jquery.flexslider-min.js?ver=5.8.2' id='jquery-flexslider-js'></script> <script type='text/javascript' id='shoppingcart-slider-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var shoppingcart_slider_value = {"shoppingcart_animation_effect":"slide","shoppingcart_slideshowSpeed":"5000","shoppingcart_animationSpeed":"700"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/themes/shoppingcart/js/flexslider-setting.js?ver=5.8.2' id='shoppingcart-slider-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/themes/shoppingcart/js/skip-link-focus-fix.js?ver=5.8.2' id='shoppingcart-skip-link-focus-fix-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.8.2' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6Ldo_mYcAAAAAKpVuRI7TTlxakKPfiARgU-UTAH8&ver=3.0' id='google-recaptcha-js'></script> <script type='text/javascript' id='wpcf7-recaptcha-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7_recaptcha = {"sitekey":"6Ldo_mYcAAAAAKpVuRI7TTlxakKPfiARgU-UTAH8","actions":{"homepage":"homepage","contactform":"contactform"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/index.js?ver=5.4.2' id='wpcf7-recaptcha-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.10.1' id='hoverIntent-js'></script> <script type='text/javascript' id='megamenu-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var megamenu = {"timeout":"300","interval":"100"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-content/plugins/megamenu/js/maxmegamenu.js?ver=2.9.4' id='megamenu-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://lova.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.8.2' id='wp-embed-js'></script> </body> </html>