Phao My quet dan diet rocket

Pháo Mỹ quét đạn diệt rocket

Trục máy xay cà phê Ø 18
200.000 ₫ Giảm còn 179.000 ₫
https://tinyurl.com/3n4pv7nn

Φ Đúc bằng hợp kim gang
~ Lỗ trục motor 1.8cm
♥ Có đường xoán ốc đẩy cafe
£ Lưỡi gài giữ chắc trục cốt quay
ψ Đầu trục cốt sử dụng bi sắt

Trả lời