Oppo Air Glass nhan danh hieu san pham tiem nang

Oppo Air Glass nhận danh hiệu sản phẩm tiềm năng 2022

Trục máy xay cafe Ø 1.8cm
220.000 ₫ Giảm còn 200.000đ
https://bit.ly/3u48Xx7

Ψ Đúc bằng vật liệu gang
♠ Lỗ trục cốt motor rộng phi 18mm
§ Có đường xoán ốc đẩy ra cafe
* Lưỡi gài giữ trục cốt
Ω Đầu trục sử dụng viên bi

Trả lời