Ông Nguyễn Tử Quảng giữ chức Chủ tịch Ủy ban phát triển Trí tuệ nhân t…

Trong 8 ủy ban chuyên môn vừa được VINASA thành lập, ông Nguyễn Tử Quảng, tổng GĐ Bkav, giữ chức Chủ tịch Ủy ban phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI).

  • Website của Bkav khó truy cập trong nhiều giờ
  • Ông Nguyễn Tử Quảng đề xuất dùng chữ ký số, bỏ công nghệ SMS OTP
  • Người Việt Nam có thể ‘nổ’ với thế giới

Click: Xem thêm

Trả lời