NovaWorld Ho Tram gioi thieu phan ky moi Binh Chau

NovaWorld Ho Tram giới thiệu phân kỳ mới Binh Chau Onsen

Bán Bơ Cho Cà Phê Rang Nguyên Chất 6Kg
2,346,000₫ Giảm còn 2,040,000₫
https://tinyurl.com/59v6tyvr

Σ Nếu từng nghe ‘Cafe rang mộc không thơm’ => thì đến lúc dùng bơ KL
♥ Kích thích mùi hương cho cà phê
Φ Dùng 5g bơ đến 10g bơ cho 1Kg cà phê đã rang

Trả lời