Nova Medi: Cung cấp dịch vụ y tế tiên tiến cho cộng đồng

Ngày 27.2 tại NovaWorld Phan Thiet, NovaGroup kết hợp cùng Hiệp hội Y tế của Đức MediVerbund AG tổ chức lễ động hậu thổ trình dịch vụ chăm sóc sức khỏe Nova Medi.

Click: Xem thêm

Trả lời