Nhung loai thao duoc duoc con nguoi su dung 2

Những loại thảo dược được con người sử dụng

Cây thuốc, bao gồm nhiều loài cây xanh khác nhau cũng như nấm được cho là những tác nhân chữa bệnh đầu tiên mà con người biết đến. Việc sử dụng các loại thảo mộc để chữa bệnh cho đứa ở và động vật đa dạng đã được lịch sử ghi lại. Từ những cư dân trong hang động thời kỳ đồ đá cũ đến các tu viện chữa bệnh thời trung cổ cũng như từ các nhà giả kim thuật thời Phục hưng như
Paracelsus đến “thời đại kỹ thuật” hiện đại, cây thuốc đã và đang tiếp tục là một phần trọng yu trong các liệu pháp chữa bệnh được ứng dng cho cả con người cũng như thú y, dược phẩm.

Nhung loai thao duoc duoc con nguoi su dung 1

Việc ứng dng rất nhiều loài được sử dụng trong các phương pháp điều trị bằng thảo dược là một điều bất tiện. Nổi tiếng và được thông thạo bởi những đứa ở Hakim (thầy thuốc) về y khoa Ả Rập cũng như những người chữa bệnh Aztec và Maya ở Mesoamerica cổ đại, thuốc thảo dược là một phần của các phương thức y tế được hệ thống hóa cao trên toàn cầu. Các hệ thống như vậy bao gồm (nhưng không giới hạn) Ayurveda, Siddha và Unani~Tibb từ Ấn Độ, thảo mộc học truyền thống của Trung Quốc và chữa bệnh bằng thảo dược của đứa ở Mỹ bản địa (ở đây chỉ ra toàn bộ lục địa châu Mỹ), chỉ nêu tên một số.

Trả lời