Những hiểu nhầm về blockchain

“Nếu đặt ngành blockchain Việt Nam so với bối cảnh thế giới thì rõ ràng chúng ta đã sẵn sàng cạnh tranh mạnh mẽ. Tuy nhiên, chúng ta cần thoát ly ra khỏi định nghĩa blockchain gắn với đồng tiền mã hóa và nhìn nhận đúng vào tiềm lực ứng dụng của công nghệ blockchain”, ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch túc trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam.

Click: Xem thêm

Trả lời