Nhung dau an khoa hoc cong nghe noi troi 2021

Những dấu ấn khoa học công nghệ nổi trội 2021

Cục mực in máy ép miệng liên tục FrM 980 màu đen
50.000 ₫ Giảm còn 40.000 ₫
https://tinyurl.com/ycktfrjj

π Dính trên mọi bề mặt
~ Mực khô siêu nhanh
Σ Độ bền mực siêu cao
Σ Loại mực khô siêu nhanh
– mực in màu đen đặc trưng

Trả lời