Nhieu he luy khi Tan Hoang Minh bo coc dat

Nhiều hệ lụy khi Tân Hoàng Minh bỏ cọc đất Thủ Thiêm

Trục dùng cho máy xay cà phê phi 1.6cm
200.000 ₫ Giảm còn 179.000 ₫
https://bit.ly/3ODWvvV

– Làm bằng nguyên liệu gang
ψ Lỗ cốt trục motor rộng phi 1.6cm
♣ Có đường xoán ốc đẩy ra cà phê
Ω Lưỡi gài giữ chắc cốt
φ Đầu cốt sử dụng bi sắt tròn

Trả lời