Nham vet ngua do kien ba khoang la benh zona

Nhầm vết ngứa do kiến ba khoang là bệnh zona

Vòng bi máy ép bao bì liên tục FRD750 số 5
300.000 ₫ Giảm còn 249.000 ₫
https://bit.ly/3OJtSO3

– Gia công từ chất liệu thép cao cấp
~ Chịu nhiệt độ rất cao
ω Độ bền vật liệu sản phẩm cực cao
£ Sức chịu được tải gia nhiệt rất cao
Σ Hoạt động kéo dài

Trả lời