Người nhóm máu O có đặc điểm sức khỏe và tính cách như thế nào?

Người nhóm máu O có quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ nhưng có nguy cơ bị đột quỵ và dễ bị muỗi cắn hơn so với các nhóm máu còn lại. 

  • Cha nhóm máu A, mẹ AB thì con nhóm máu gì?
  • Người mang nhóm máu nào có nguy cơ mắc bệnh tim cao?
  • Bệnh nhân ung thư có nhóm máu nào dễ bị cục máu đông hiểm nguy?

Click: Xem thêm

Trả lời