Nghiên cứu 'siêu dự án' cảng trung chuyển container quốc tế …

Dự án cảng trung chuyển container quốc tế Cần Giờ – TP.HCM quy mô hơn 870 triệu USD đang được Tổng tổ chức Hàng hải Việt Nam (VIMC) và hãng tàu Mediterranean Shipping Company (MSC) nghiên cứu khai triển.

  • TP.HCM tham vấn ý kiến nhà đầu tư để phát triển kinh tế – xã hội
  • 2024 sẽ khởi công cầu Cần Giờ gần 10.000 tỉ đồng

Click: Xem thêm

Trả lời